do while ورژنی از همان حلقهٔ while است  با این تفاوت که شرط مرتبط با حلقه پس از اینکه حداقل یک بار بلوک کد اجرا شد، بررسی می‌گردد. به عبارت دیگر، در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم اسکریپتی را حداقل یک بار اجرا کرده سپس با چک کردن شرط، در مورد تکرار مجدد اسکریپت و یا خارج شدن از حلقه تصمیم بگیریم. ساختار کلی این حلقه عبارت است از:

do {
  // This code is run at least once
} while (condition)

// This code is run after the loop finishes

حلقه Do While تو در تو

در یک مثال این قسمت را توضیح میدهیم

برنامه ای بنویسید که در یک زمان مشخص؛ بیشتر از یک جدول را نمایش بدهد.

<?php

$n=1;

$i=0;

$t=0;

do

{

do

{

$i++;

$t=$i*$n;

echo $t;

while($i<=10)

}

$i=0;

$n++;

while ($n<=10);

}

?>

در مثال بالا، بیشتر از یک جدول نمایش داده می شود. زیرا حلقه do while استفاده شده است.

سه متغیر n$ بیان شده است که مقدار ۱ را اتخاذ می کند. i$ مقدار صفر را اتخاذ می کند. t$ مقدار ۰ را اتخاذ می کند.

نکته:

مهم ترین تفاوت حلقه while و do while در php این  می باشد که حتی اگر شرط حلقه do while برقرار نباشد، حلقه حداقل یک بار انجام می شود. اما در حلقه while در صورت برقرار نبودن شرط حلقه، دستورات داخل حلقه به هیچ عنوان اجرا نخواهند شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *