متغیر سوپرگلوبال REQUEST_$ در PHP برای جمع آوری داده ها پس از ارسال فرم HTML استفاده می شود.از این متغیر برای جمع آوری داده ها در یک فرم HTML استفاده می شود.برای درک کامل کار این متغیر نیاز به یک فرم داریم.این فرم دارای یک المان INPUT، و یک دکمه SUBMIT می باشد.زمانی که کاربر روی دکمه کلیک می کند ، اطلاعات موجود در فرم( همان المان INPUT) ، به صفحه ای که در قسمت ACTION از تگ <FORM> مشخص شده است، فرستاده می شود.

در مثال زیر فرمی با یک فیلد ورودی و یک دکمه ارسال (سابمیت) نمایش داده می شود. وقتی کاربر با کلیک دکمه ارسال داده ها را ارسال می کند، داده های فرم به فایل خاصی ارسال می شود که در خصیصه action تگ form مشخص شده است. در این مثال، ما به خود این فایل برای پردازش داده های فرم اشاره می کنیم. اگر می خواهید از فایل PHP دیگری برای پردازش اطلاعات فرم استفاده کنید، آن را با نام فایل انتخابی خود تعویض کنید. سپس می توانیم از متغیر سوپرگلوبال REQUEST_$ برای جمع آوری مقدار وارد شده در فیلد استفاده کنیم:

<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
 Name: <input type="text" name="fname">
 <input type="submit">
</form>

<?php if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_REQUEST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
} ?>

</body>
</html>

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *