Hands using laptop with mathematical formulas. Online education concept


در این بخش با آموزش محاسبات ریاضی و عملگرهای آن در خدمت شما هستیم

انواع توابع محاسبات ریاضی در php، مولفه هایی هستند که بصورت مکرر در برنامه نویسی به آن نیاز خواهید داشت. از عملیات هایی از قبیل جمع، تفریق، تقسیم و ضرب که جزو ساده ترین عملیات محاسباتی هستند گرفته تا محاسبات پیچیده تر مثل توابع لگاریتمی و مثلثاتی، محاسباتی هستند که ممکن است در حین کدنویسی نیاز داشته باشید.

 

توابع ریاضی در PHP

phpدارای مجموعه ای از توابع ریاضی است که به شما امکان می دهد عملیات های ریاضی را روی اعداد انجام دهید.

استفاده از Function های ریاضی در PHP سخت نیست و تنها کافی است یکبار با آن ها آشنا شوید تا هر زمان نیاز به عملیات ریاضی داشتید به سادگی انجام دهید.

در ادامه تابع هایی معرفی می شوند که با استفاده از آن ها به راحتی می توانید کار ها و عملیات های ریاضی را در phpرا انجام دهید،

 

نکته:

در تعریف متغیرها و نوع خروجی توابع باید دقت کافی داشته باشید و دانش خود را در زمینه محاسبات ریاضی در php بالا برده تا دچار مشکلاتی از این قبیل نشوید. به عنوان مثال توابع مثلتاتی در php براساس رادیان تعریف شده اند. در صورتیکه بصورت درجه این مقادیر را وارد کنید ممکن است در نتیجه خروجی تغییر ایجاد کند که این موارد با مطالعه دقیق توابع ریاضی در php برطرف می شود.

 

تابع ()abs

تابع abs() یک مقدار صحیح و مثبت را از عددی که به آن پاس می دهیم ، به ما برگشت (return) می دهد.

مثال:

 

<?php
echo abs(7.8) . "<br>";
echo abs(-7.8) . "<br>";
echo abs(-7) . "<br>";
echo abs(7) . "<br>";

/* output:
7.8
7.8
7
7
*/

?>

تابعceil()

کلمه ceil به معنای سقف است

پس تابع ceil مقدار عددی که قسمت اعشار داشته باشد را افزایش می دهد تا یک عدد رند بدست بیاد

تابع floor()

کلمه floor به معنی کف هستش.  پس تابع floor() مقدار اعشاری عدد داده شده را حذف و به کمترین مقدار عددی صحیح تبدیل می کند

 

تابع round()

تابع round هم قسمت اعشاری عدد را افزایش می دهد تا یک عدد رند حاصل شود .

 

مثال:

<?php
echo ceil(7.8) . "<br>";
echo floor(7.8) . "<br>";
echo round(7.3) . "<br>";
echo round(7.6) . "<br>";

/* output:
8
7
7
8
*/

?>

 

نکته:

همانطور که از مثال تابع ceil دیدید مقدار اعشاری عدد را افزایش میدهد که به طور مثال عدد ۷٫۸ را به ۸ تبدیل میکند در حالی که تابع floor برعکس آن مقدار ۷٫۸ را به ۷ می رساند .تابع round() هم بر اساس مقداری که به آن داده شده عمل می کند به اینصورت که اگر مقدار اعشاری بزرگتر یا مساوی .۵ (>=.5) باشد آن را به طرف بالا یعنی افزایش رند میکند در غیر اینصورت به کمترین مقدار صحیح (همانند تابع floor) تبدیل می کند.

تابع pow()

Pow مخفف power است که در زبان انگلیسی به معنی قدرت و در ریاضی به معنای به توان رساندن یک عدد است  تابع pow مقدار توان اعداد را محاسبه می کند . به اینصورت که به عنوان ورودی اول عدد مورد نظر و ورودی دوم مقدار توان را  می پذیرد.

مثال:

<?php
echo pow(2, 3) . "<br>";
echo pow(3, 2) . "<br>";

/* output:
8
9
*/

?>

 

تابع sqrt()

تابع sqrt ریشه توان دوم اعداد را محاسبه می کند.

مثال:

<?php
echo sqrt(4) . "<br>";
echo sqrt(9) . "<br>";
/* output:
2
3
*/
?>

 

تابع exp()

تابع exp مقداری که یک عدد توان را افزایش می دهد را نشان می دهد

مثال:

<?php
echo exp(1) . "<br>";
echo exp(2) . "<br>";
/* output:
2.718281828459
7.3890560989307
*/
?>

 

تابع decbin()

تابع decbin مقدار عددی دسیمال (decimal) به عدد باینری (binary) تبدیل می کند.

 

تابع dechex()

تابع dechex مقداد عددی دسیمال را به هگزادسیمال (hexadecimal) تبدیل می کند.

 

تابع decoct()

تابع decoct مقدار عددی دسیمال را به اوکتال (octal) تبدیل می کند

مثال:

<?php
echo "Hexadecimal value of 10 = " . dechex(10) . "<br>";
echo "Octal value of 10 = " . decoct(10) . "<br>";
echo "Binary value of 10 = " . decbin(10) . "<br>";
/* output:
Hexadecimal value of 10 = a
Octal value of 10 = 12
Binary value of 10 = 1010
*/
?>

 

 

تابع bindec()

تابع bindec مقدار عددی باینری را به دسیمال تبدیل می کند

تابع octdec()

تابع octdec مقدار عددی اوکتال را به دسیمال تبدیل می کند

تابع hexdec()

تابع hexdec مقدار عددی هگزادسیمال را به مقدار دسیمال تبدیل می کند.

مثال:

<?php
echo hexdec('a') . "<br>";
echo octdec(12) . "<br>";
echo bindec(1010) . "<br>";
/* output:
10
10
10
*/
?>

 

تابع fmod()

تابع fmod باقیمانده حاصل شده از تقسیم عدد ورودی اول بر ورودی دوم را برگشت می دهد

 

مثال:

<?php
echo fmod(10, 3) . "<br>";
echo fmod(13, 5) . "<br>";
/* output:
1
3
*/
?>

 

تابع max()

تابع max بیشترین مقدار عددی بین اعدادی که در یک آرایه تعریف شده است را return میکند

تابع min برعکس تابع max() عمل میکند به این معنا که یک آرایه از مقادیر عددی را دریافت و کمترین مقدار عددی را برگشت می دهد .

 

تابع number-format()

تابع number_format مقدار عددی را به اعشار هزار تبدیل می کند که در نمایش قیمت محصولات در فروشگاه ها بسیار مفید و پر کاربرد است

تابع سینوس ،کسینوس و تانژانت

توابع sin() , cos() , tan() مقدار مقدار سینوس ، کسینوس و تانژانت را محاسبه می کند . همه این توابع یک ورودی را دریافت می کنند

مثال:

<?php
echo "sin(45) = " . sin(45) . "<br>";
echo "cos(45) = " . cos(45) . "<br>";
echo "tan(45) = " . tan(45) . "<br>";
/* output:
sin(45) = 0.85090352453412
cos(45) = 0.52532198881773
tan(45) = 1.6197751905439
*/
?>

 

عملگرها در php

در PHP با استفاده از علائمی که در ادامه خواهیم دید محاسبات ریاضی را انجام می دهیم، منظور از محاسبات ریاضی عمل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، باقیمانده بخش پذیری و به توان رساندن است که هر کدام از این موارد با یک علامت بخصوص مشخص می شوند

بررسی میکنیم فرق بین عملگر و عملوند:

عملگرها عملیات‌های مختلفی را بر روی متغیرها و مقادیر اجرا میکنند به شکل کلی میتوان گفت عملگرها (operators) عملیات مختلفی را بر روی عملوندها (operand) انجام میدهند. عکس زیر گویای کاملی برای تفاوت این موضوع است.

 

انواع عملگرها:

  • عملگرهای محاسبانی (Arithmetic Operators)
  • عملگر افزایشی و عملگر کاهشی (Increment & Decrement)
  • عملگرهای انتساب (Assignment Operators)
  • عملگرهای مقایسه‌ای (Comparison Operators)
  • عملگرهای منطقی (Logical Operators)

 

عملگرهای محاسبانی (Arithmetic Operators)

عملگرهای محاسباتی با مقادیر عددی به منظور انجام عملیات‌های محاسباتی رایج هستند

 

مثال :

<?php

  $num1 = 8;

  $num2 = 6;

  //Addition

  echo $num1 + $num2; //14

  //Subtraction

  echo $num1 - $num2; //2

  //Multiplication

  echo $num1 * $num2; //48

  //Division

   echo $num1 / $num2; //1.33333333333

?>

 

عملگر افزایشی و عملگر کاهشی (Increment & Decrement)

معمولا در هنگام کدنویسی برنامه ها مواردی پیش می آید که نیاز به افزایش یا کاهش مقدار یک متغیر به میزان یک واحد است، اگرچه در حالت عادی می توانیم این کار را با عملگر جمع یا تفریق انجام دهیم اما برنامه نویسان همیشه به دنبال ساده ترین و در عین حال سریعترین روش ها هستند! از این رو به جهت پرکاربرد بودن این دو عملیات در اغلب زبان های برنامه نویسی عملگرهای جداگانه بدین منظور در نظر گرفته شده است که PHP نیز از این قاعده مستثنا نیست، بر این اساس دو علمگر ++ برای افزایش به میزان یک واحد و عملگر — جهت کاهش به میزان یک واحد برای این هدف استفاده می شوند

 

مثال:

$x++; // معادل عبارت پایین است

$x = $x+1;
$x--; // معادل عبارت پایین است
$x = $x-1;

 

 

عملگرهای انتساب (Assignment Operators)

عملگرهای جایگزینی با مقادیر عددی و به منظور وارد کردن مقادیر به متغیرها کار میکنند

 

مثال:

$num1 = 5;

$num2 = $num1;

 

ترکیب عملگرهای انتساب با عملگرهای محاسباتی

عملگرهای مقایسه‌ای (Comparison Operators)

دو نکته مهم درمورد عملگرهای مقایسه‌ای وجود دارد. مورد اول این است که عملگرهای مقایسه‌ای دو مقدار را با هم مقایسه میکنند [ عدد (integer) یا رشته (string) ] و دوم این که عملگرهای مقایسه ای درون عبارات شرطی به کار میروند و با True یا False ارزیابی می‌شوند.

[box type=”note” align=”alignright” class=”” width=”100%”]توجه داشته باشید که حاصل عملگرهای مقایسه ای نیز بولین خواهد بود[/box]

 

عملگرهای منطقی (Logical Operators)

عملگرهای منطقی (Logical Operators) در PHP مانند اغلب زبان های برنامه نویسی نقش مکمل را برای عملگرهای مقایسه ای دارند و نتیجه یک یا چند مقایسه را به صورت true یا false برمی گردانند، بر همین اساس در حالت true نیازی به استفاده از علامت خاصی در Syntax نیست اما برای حالت false از علامت ! (نباشد) در ابتدای مقایسه استفاده می کنیم

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *