آموزش PHP MySQL

ایجاد DataBase در MySQL

28 سپتامبر 2021
برای ساخت DataBase در MySQL مراحل زیر را دنبال میکنیم. 1- پس از لاگین به کنترل پنل، در صفحه اصلی در قسمت Databases ، روی گزینه MySQLDatabasesکلیک نمایید. 2- ایجاد DadaBase: – در پنجره بازشده در کادر New Database نام database ...

درج داده ها در MySQL

28 سپتامبر 2021
زمانی که ما در MySQL جدول ایجاد کردیم می توانیم اقدام به وارد کردن اطلاعات (Insert Data) کنیم. برای وارد کردن داده‌ها در جدول‌های MySQL باید از دستور INSERT INTO استفاده کنیم. می‌توانیم داده‌ها را با ...

رابط PDO: درج اطلاعات در جدول و اجرای transaction و commit کردن آن

26 سپتامبر 2021
تراکنش ها – Transaction تراکنش یک واحد کاری است که اگر درست اجرا بشود تمامی اطلاعات آن بطور دائمی در دیتابیس دخیره میشوند(commit) و اگر درست اجرا نشود و دچارمشکل شود همه تغییرات انجام شده به قبل (Rollback)برمیگردند.به ...

ایجاد جدول در MySQL

26 سپتامبر 2021
یک جدول دارای یک نام منحصر به فرد بوده و اطلاعات خود را در قالب چندین سطر (row) و ستون (column) نگهداری می کند. از دستور CREATE TABLE در MySQL برای ایجاد یک جدول (table) جدید استفاده می شود. CREATE ...
Search
Generic filters
Exact matches only

ایجاد DataBase در MySQL

28 سپتامبر 2021
برای ساخت DataBase در MySQL مراحل زیر را دنبال میکنیم. 1- پس از لاگین به کنترل پنل، در صفحه اصلی ...

درج داده ها در MySQL

28 سپتامبر 2021
زمانی که ما در MySQL جدول ایجاد کردیم می توانیم اقدام به وارد کردن اطلاعات (Insert Data) کنیم. برای وارد ...

رابط PDO: درج اطلاعات در جدول و اجرای transaction و commit کردن آن

26 سپتامبر 2021
تراکنش ها – Transaction تراکنش یک واحد کاری است که اگر درست اجرا بشود تمامی اطلاعات آن بطور دائمی در دیتابیس ...

ایجاد جدول در MySQL

26 سپتامبر 2021
یک جدول دارای یک نام منحصر به فرد بوده و اطلاعات خود را در قالب چندین سطر (row) و ستون ...