نوآوری و کارآفرینی

عنوان کتاب

نوآوری و کارآفرینی

 • نویسنده : مایک کنارد
 • مترجمین : سعید جوی زاده | رحمت الله زارعی | علیرضا احمدیان
 • گوینده : راضیه پیله وران
 • موضوع : موفقیت در کسب و کار
 • سال انتشار : 1400
 • قیمت : 90,000 تومان

+

توضیحات کتاب

این کتاب به درک نحوه توسعه و مدیریت نوآوری و کارآفرینی توسط سازمان ها می پردازد و نظریه های کلیدی را که درک ما از نوآوری و کارآفرینی را شکل می دهد ، و بررسی می کند که آيا با بینش عملی از بخش های مختلف صنعت پشتیبانی می شود.
نوآوری و کارآفرینی برای افراد ، سازمانها و دولت¬ها مهم است و بر توسعه اقتصادی کشورها تأثیر بسزایی دارد. نوآوری و کارآفرینی نه تنها بخشی از ایجاد مشاغل جدید است ، بلکه در سازمانهای مستقر که در بخشهای خصوصی ، عمومی و اجتماعی فعالیت می کنند نیز وجود دارد. این کتاب نیاز به درک نوآوری را در زمینه ایجاد ترکیبات جدید ، روشهای جدید انجام کارها ، روشهای جدید تولید ، محصولات و خدمات جدید و ایجاد مشاغل جدید در داخل و خارج از سازمان در نظر می گیرد.
این کتاب به طور سیستماتیک بر اساس نظریه های کلیدی مرتبط با این زمینه ها استوار است تا درک کاملی از مدیریت نوآوری و کارآفرینی داشته باشد و با تأکید بر تجزیه و تحلیل موارد واقعی ، بینش نظریه و متخصصان را برای مدیریت موثر نوآوری و کارآفرینی ترکیب می کند. همچنين از دیدگاه استراتژیک برخوردار است و ویژگیهای کلیدی سازمانهای نوآور و مبتکرانه را شناسایی و بررسی می کند.

اهداف این کتاب عبارتند از:

 • فراهم کنید بررسی اجمالی و جامع اصول کلیدی زیر مفاهیم نوآوری و کارآفرینی ، همراه با چارچوبهایی برای درک انتقادی عملکرد فعلی و جدید.
 • کاوش کنید عوامل مهمی که باعث ایجاد و توسعه سرمایه گذاری کارآفرینانه می شود ، از جمله جستجوی فرصت ها ، مدیریت ریسک و ارزیابی منابع جایگزین بودجه.
 • شناسایی کنید چالشها و معضلات کلیدی که مدیران و مجریان مسئول رهبری ، تحریک و حفظ نوآوری در سازمانهای پیچیده بزرگ با آن روبرو هستند.
 • در نظر گرفتن چگونه می توان نوآوری و کارآفرینی را از طریق توسعه فناوری ، دانش و مالکیت معنوی در داخل و خارج از طریق همکاری و شبکه های نوآوری باز تسهیل کرد.
 • ارزیابی کنید عواملی که مدیریت استراتژیک م ofثر نوآوری را در سازمانهای پیچیده و بزرگ ایجاد می کند و از طریق توسعه موارد متمرکز و فعالیت های بحث و گفتگو ، فرصت هایی را برای تأمل انتقادی فراهم می کند.

نوآوری و کارآفرینی چیست؟

نوآوری و کارآفرینی مفاهیم بسیار نزديكي به يكديگر دارند كه اگرچه تعاریف مورد قبول جهانی وجود ندارد . یکی از تأثیرگذارترین محققان در شکل دهی به حوزه نوآوری و کارآفرینی ، جوزف شومپیتر ، اقتصاددان اتریشی است که دو مدل رقیب را توسعه داد.

نوآوری و کارآفرینی موجب رشد اقتصادی می شود. تحقیقات نیمه نهایی دیوید برچ نشان داد که ایجاد شغل در ایالات متحده توسط شرکتهای کوچک و نوظهور با رشد بالا که “غزال” نامیده می شوند ، انجام می شود. در مقابل ، شرکت های بزرگ با رشد آهسته که نوآوری را دشوار می دانند، فیلها نامیده می شوند، در برابر رقبای جدید خلاق آسیب پذیر هستند. این بدان معناست که نوآوری و کارآفرینی زمینه های مهمی برای سازمانها و سیاستگذاران دولتی است.

ریشه کلمه نوآوری از لاتین آمده است .

ریشه کلمه نوآوری از لاتین ” innovare” آمده است که به “ایجاد چیزی جدید” ترجمه شده است. این موضوع اصلی “جدید” در تعاریف نوآوری اصلی است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نوآوری را به صورت زیر تعریف کنید:
محصولات جدید ، فرآیندهای تجاری و تغییرات ایجاد ثروت یا رفاه اجتماعی
و این کتاب ، تعریف زیر را پیشنهاد می کنم:

نوآوری فرایندی است که از طریق ایجاد ، توسعه و پیاده سازی ایده ها ، فناوری ها ، محصولات ، خدمات و مدل های تجاری جدید ارزش ایجاد می کند.

برای سازمانهای تجاری ارزش ممکن است در معیارهایی مانند افزایش سهم بازار ، درآمد ، سود یا بازده سهامداران بیان شود. برای سازمان های بخش دولتی ، ارزش بر بهبود کارایی و ارائه خدمات بیشتر متمرکز است.

ریشه کلمه نوآوری از لاتین ” innovare” آمده است که به “ایجاد چیزی جدید” ترجمه شده است. این موضوع اصلی “جدید” در تعاریف نوآوری اصلی است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نوآوری را به صورت زیر تعریف کنید:
محصولات جدید ، فرآیندهای تجاری و تغییرات ایجاد ثروت یا رفاه اجتماعی
و این کتاب ، تعریف زیر را پیشنهاد می کنم:

نوآوری فرایندی است که از طریق ایجاد ، توسعه و پیاده سازی ایده ها ، فناوری ها ، محصولات ، خدمات و مدل های تجاری جدید ارزش ایجاد می کند.

برای سازمانهای تجاری ارزش ممکن است در معیارهایی مانند افزایش سهم بازار ، درآمد ، سود یا بازده سهامداران بیان شود. برای سازمان های بخش دولتی ، ارزش بر بهبود کارایی و ارائه خدمات بیشتر متمرکز است.

کارآفرینی کجا مناسب است؟

سرفصل های کتاب

نوآوری و کارآفرینی چیست؟فصل اول
 • خلاصه ضروری
 • تعاریف نوآوری و کارآفرینی
 • تعاریف نوآوری
 • تعاریف کارآفرینی
 • تخریب خلاق: دیدگاه‌های شومپتر در مورد نوآوری و کار آفرینی
 • مدل اول مارک
 • مدل دوم مارك
 • فیل، موش و غزال: تأثیر اقتصادی نوآوری و کارآفرینی
 • پیامدهای سیاست دولتی
 • پیامدها برای سازمانهای بزرگ
 • نوآوری و کارآفرینی در عمل: DNA نوآور
 • مهارت کشف اول : ارتباط دادن
 • مهارت کشف دوم: پرسشگری
 • مهارت کشف سوم: مشاهده
 • مهارت کشف چهارم: آزمایش
 • مهارت کشف پنجم: شبکه سازی
 • فعالیت بحث و تأمل
 • منابع توصيه شده جهت مطالعه بيشتر
ایده ها، فرصت‌ها و خلاقیتفصل دوم
 • خلاصه فصل
 • ایده‌ها و فرصت ها
 • پرورش خلاقیت
 • خلاقیت فردی
 • خلاقیت گروهی
 • خلاقیت سازمانی
 • تحقیق و توسعه، خوشه‌ها و نوآوری
 • تمرکز جغرافیایی شرکتها و موسسات به هم پیوسته در یک زمینه خاص
 • نوآوری و کارآفرینی در عمل: ويلبرت لي
 • فعالیتهايي براي بحث و تأمل
 • جهت مطالعه بيشتر منابع زير توصيه ميشود:
شروع و رشد سرمایه گذاری جدید استارت آپفصل سوم
 • خلاصه ضروری
 • گزینه‌های تأمین مالی برای استارت آپ ها
 • مدیریت منابع، ریسک و نوآوری اساسی برای هدایت شرکت‌های با رشد بالا
 • علت، تأثیرگذاری و بریکولاژ
 • ریسک و نوآوری اساسی
 • ایجاد سرمایه گذاری جدید از طریق سرمایه گذاری شرکت ها
 • انواع سرمایه گذاری جديد شرکت ها
 • 1. سرمایه گذاری داخلی شرکتها (ICV)
 • 2. سرمایه گذاری خارجی (ECV)
 • 3. سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت (CVC)
 • تاثیر استراتژیک سرمایه گذاری
 • نوآوری و کارآفرینی در عمل:رادیو اولیه
 • فعالیت بحث و تأمل
 • جهت مطالعه بيشتر منابع زير توصيه ميگردد
توسعه و تداوم سازمانهای نوآور و کارآفرینفصل چهارم
 • خلاصه ضروری
 • پیشرو در سازمانهای نوآور و کارآفرین
 • دوگانگی سازمانی
 • دوگانگی ساختاری
 • دوگانگی زمینه ای
 • نوآوری مدیریت
 • نمونه هایی از نوآوری در مدیریت
 • توسعه نوآوری مدیریت
 • فعالیت بحث و تأمل
 • منابع جهت مطالعه بيشتر
مدیریت دانش، همکاری و کاربر نوآوری متمرکزفصل پنجم
 • خلاصه ضروری
 • مدیریت دانش
 • مدیریت دانش، نوآوری و استراتژی
 • تدوین و شخصی سازی
 • همکاری دانشگاه، دولت و صنعت: مدل سه گانه هليكس
 • دانشگاه کارآفرین
 • نوآوری کاربر محور
 • کاربران سرب
 • نوآوری و کارآفرینی در عمل: لگو
 • فعالیت بحث و تأمل
 • منابع جهت مطالعه بيشتر
مالکیت فکری و نوآوری بازفصل ششم
 • خلاصه ضروری
 • مالکیت معنوی و ثبت اختراع
 • ثبت اختراعات
 • توسعه مدلهای نوآوری باز
 • ویژگی‌های نوآوری باز
 • نظريه اختراع نشده-اینجا و ظرفیت جذب
 • ویژگی‌های سندرم اختراع نشده-اینجا
 • ظرفیت جذب
 • نوآوری و کارآفرینی در عمل: زیراکس
 • فعالیت بحث و تأمل
 • منابع جهت مطالعه بيشتر
نوآوری مخرب و مدیریت فناوریفصل هفتم
 • خلاصه ضروری
 • نوآوری مخرب
 • ناپیوستگی‌های تکنولوژیکی و مدل منحني S
 • استانداردهای فناوری و طراحی‌های غالب
 • جنگهای استاندارد
 • طرح‌های غالب
 • نوآوری و کارآفرینی در عمل: دیسون
 • فعالیت بحث و تأمل
 • منابع جهت مطالعه بيشتر
مدیریت استراتژیک نوآوریفصل هشتم
 • خلاصه ضروری
 • مزایای اولین حرکت دهنده:
 • معایب اولین حرکت دهنده:
 • توسعه افق‌های نوآوری
 • استراتژی نوآوری و چرخه عمر محصول
 • نوآوری و کارآفرینی در عمل:پروکتر و گمبل
 • فعالیت بحث و تأمل
 • منابع جهت مطالعه بيشتر