ایجاد DataBase در MySQL

ایجاد DataBase در MySQL

28 سپتامبر 2021
برای ساخت DataBase در MySQL مراحل زیر را دنبال میکنیم. 1- پس از لاگین به کنترل پنل، در صفحه اصلی در قسمت Databases ، روی گزینه MySQLDatabasesکلیک نمایید. 2- ایجاد DadaBase: – در پنجره بازشده در کادر New Database نام database ...
Search
Generic filters
Exact matches only

ایجاد DataBase در MySQL

28 سپتامبر 2021
برای ساخت DataBase در MySQL مراحل زیر را دنبال میکنیم. 1- پس از لاگین به کنترل پنل، در صفحه اصلی ...