تابع filter_var() در PHP

اعتبارسنجی و پاکسازی داده ها در PHP

7 سپتامبر 2021
پاکسازی یک رشته(Sanitize a String) با تابع filter_var() در php مثال زیر از تابع filter_var() برای حذف تمام تگ های HTML از یک رشته(string) استفاده می کند: <?php $str = "<h1>Hello World!</h1> ...
Search
Generic filters
Exact matches only

اعتبارسنجی و پاکسازی داده ها در PHP

7 سپتامبر 2021
پاکسازی یک رشته(Sanitize a String) با تابع filter_var() در php مثال زیر از تابع filter_var() برای حذف تمام تگ ...