جذب و نگهداری مشتری

رهبران فروش اکنون زمان بیشتری را با رهبران بازاریابی سپری می کنند

10 آگوست 2021
سال گذشته برای بسیاری از سازمانها سخت بوده است ، اما تغییر قابل توجهی از سوی رهبران فروش رخ داده است. آنها زمان بیشتری را با همکاران بازاریابی خود صرف کردند. اکثریت مدیران ارشد فروش (CSO) طی سال گذشته حداقل 20 ...
Search
Generic filters
Exact matches only

رهبران فروش اکنون زمان بیشتری را با رهبران بازاریابی سپری می کنند

10 آگوست 2021
سال گذشته برای بسیاری از سازمانها سخت بوده است ، اما تغییر قابل توجهی از سوی رهبران فروش رخ داده است ...