حلقه Do While تو در تو

حلقهٔ do while در زبان PHP

6 سپتامبر 2021
do while ورژنی از همان حلقهٔ while است  با این تفاوت که شرط مرتبط با حلقه پس از اینکه حداقل یک بار بلوک کد اجرا شد، بررسی می‌گردد. به عبارت دیگر، در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم اسکریپتی را ...
Search
Generic filters
Exact matches only

حلقهٔ do while در زبان PHP

6 سپتامبر 2021
do while ورژنی از همان حلقهٔ while است  با این تفاوت که شرط مرتبط با حلقه پس از اینکه حداقل ...