درج اطلاعات در جدول

رابط PDO: درج اطلاعات در جدول و اجرای transaction و commit کردن آن

26 سپتامبر 2021
تراکنش ها – Transaction تراکنش یک واحد کاری است که اگر درست اجرا بشود تمامی اطلاعات آن بطور دائمی در دیتابیس دخیره میشوند(commit) و اگر درست اجرا نشود و دچارمشکل شود همه تغییرات انجام شده به قبل (Rollback)برمیگردند.به ...
Search
Generic filters
Exact matches only

رابط PDO: درج اطلاعات در جدول و اجرای transaction و commit کردن آن

26 سپتامبر 2021
تراکنش ها – Transaction تراکنش یک واحد کاری است که اگر درست اجرا بشود تمامی اطلاعات آن بطور دائمی در دیتابیس ...