درج داده ها در MySQL

درج داده ها در MySQL

28 سپتامبر 2021
زمانی که ما در MySQL جدول ایجاد کردیم می توانیم اقدام به وارد کردن اطلاعات (Insert Data) کنیم. برای وارد کردن داده‌ها در جدول‌های MySQL باید از دستور INSERT INTO استفاده کنیم. می‌توانیم داده‌ها را با ...
Search
Generic filters
Exact matches only

درج داده ها در MySQL

28 سپتامبر 2021
زمانی که ما در MySQL جدول ایجاد کردیم می توانیم اقدام به وارد کردن اطلاعات (Insert Data) کنیم. برای وارد ...