دریافت زمان به شکل ساده

کار با تاریخ و زمان

7 سپتامبر 2021
تابع ()date برای کار با تاریخ و زمان در PHP استفاده می شود و دارای ساختار زیر است: date(format,timestamp) پارامتر مورد نظر توضیحات Format اجباری – قالب timestamp را مشخص می کند. Timestamp اختیاری – timestamp خاصی را ...
Search
Generic filters
Exact matches only

کار با تاریخ و زمان

7 سپتامبر 2021
تابع ()date برای کار با تاریخ و زمان در PHP استفاده می شود و دارای ساختار زیر است: date(format ...