دستورات braek و continue در حلقه while در php

حلقه WHILE در PHP

6 سپتامبر 2021
اغلب مواقعی در کد نویسی وجود دارد که می خواهید یک قطعه کد پشت سر هم چند بار تکرار شود. بجای اینکه چندین خط کد مشابه پشت سر هم در اسکریپت قرار دهیم، می توانیم از حلقه ها برای انجام ...
Search
Generic filters
Exact matches only

حلقه WHILE در PHP

6 سپتامبر 2021
اغلب مواقعی در کد نویسی وجود دارد که می خواهید یک قطعه کد پشت سر هم چند بار تکرار شود ...