رفع خطای اجرای mysql در زمپ

آموزش رفع خطا های xampp

5 سپتامبر 2021
آموزش رفع خطا های xampp خطاهایی که هنگام اجرای xampp رخ می‌دهند به آسانی قابل رفع هستند. معمولاً این مشکلات به خاطر تداخل در پورت مورد نیاز سرویس رخ می‌دهند. در این آموزش ۳ خطای رایج زمپ و ...
Search
Generic filters
Exact matches only

آموزش رفع خطا های xampp

5 سپتامبر 2021
آموزش رفع خطا های xampp خطاهایی که هنگام اجرای xampp رخ می‌دهند به آسانی قابل رفع هستند. معمولاً این ...