زمپ (xampp) و لوکال هاست

آموزش ایجاد دامنه مجازی

4 سپتامبر 2021
 مقدمه : در این مقاله قرار است در رابطه با ایجاد دامنه مجازی در xampp صحبت کنیم , یعنی به جای اینکه  آدرس را با دامنه ی (http://localhost/terminet) باز کنید با دامنه ای دلخواه مثل terminet.local  باز کنید در ...
Search
Generic filters
Exact matches only

آموزش ایجاد دامنه مجازی

4 سپتامبر 2021
 مقدمه : در این مقاله قرار است در رابطه با ایجاد دامنه مجازی در xampp صحبت کنیم , یعنی به جای اینکه ...