سینتکس در PHP

سینتکس در PHP

4 سپتامبر 2021
سینتکس در PHP Syntax  :  به معنی نحو است که در واقع نحوه نوشتن و قرارگیری کلمات و دستورات به صورت صحیح در یک زبان برنامه نویسی می باشد. و مشخص می کند که دستورات زبان برنامه نویسی چطور و به ...
Search
Generic filters
Exact matches only

سینتکس در PHP

4 سپتامبر 2021
سینتکس در PHP Syntax  :  به معنی نحو است که در واقع نحوه نوشتن و قرارگیری کلمات و دستورات به صورت ...