مراحل طراحی یک پایگاه داده (ER)

فرایندهای طراحی پایگاه داده رابطه ای و ER-Diagram

7 سپتامبر 2021
مراحل طراحی یک پایگاه داده (ER) نمودار روابط موجودیت ها یا Entity Relationship Diagram که به اختصار به آن مدل ER نیز می گویند یک نمودار که Resource های یک نرم افزار یا اشیا یک پایگاه داده را به همراه ...
Search
Generic filters
Exact matches only

فرایندهای طراحی پایگاه داده رابطه ای و ER-Diagram

7 سپتامبر 2021
مراحل طراحی یک پایگاه داده (ER) نمودار روابط موجودیت ها یا Entity Relationship Diagram که به اختصار به آن مدل ...