مفهوم و کاربرد Session

مفهوم و کاربرد Session در PHP

6 سپتامبر 2021
هنگامی که شما با یک نرم افزار در محیط ویندوز کار می کنید ، آن را باز کرده و تغییراتی درونش ایجاد نموده و سپس آن را می بندید . به این فرایند یک session یا به بیان فارسی ، جلسه می گویند ...
Search
Generic filters
Exact matches only

مفهوم و کاربرد Session در PHP

6 سپتامبر 2021
هنگامی که شما با یک نرم افزار در محیط ویندوز کار می کنید ، آن را باز کرده و تغییراتی درونش ...