نوع دادهnull

انواع داده در php

5 سپتامبر 2021
انواع داده در php نوع داده string مجموعه ای از کاراکترها که عبارات متنی را تشکیل می دهند، string نامیده میشوند. نوع دادهinteger تمامی اعداد صحیح بین منهای 2147483647 تا مثبت 2147483647 را جزء نوع داده int قرار داده اند ...
Search
Generic filters
Exact matches only

انواع داده در php

5 سپتامبر 2021
انواع داده در php نوع داده string مجموعه ای از کاراکترها که عبارات متنی را تشکیل می دهند، string نامیده ...