پایگاه داده های رابطه ای (RDBMS)

آشنایی با پایگاه داده های رابطه ای (RDBMS)

7 سپتامبر 2021
سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS) یا Relational database management system یک سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) است که بر مبنای مدل رابطه ای که توسط   Edgar F. Codd (از آزمایشگاه تحقیقاتی مشهور IBM در سن خوزه) ابداع شد ...
Search
Generic filters
Exact matches only

آشنایی با پایگاه داده های رابطه ای (RDBMS)

7 سپتامبر 2021
سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS) یا Relational database management system یک سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) است که ...