کاربرد های SQL سرور

آشنایی با SQL و امکانات آن

7 سپتامبر 2021
SQL یا زبان کوئری ساخت‌یافته یک زبان استاندارد است که برای ارتباط با پایگاه‌های داده رابطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه اولیه آن در ابتدا از سوی IBM بر اساس مدلی که در مقاله دکتر E ...
Search
Generic filters
Exact matches only

آشنایی با SQL و امکانات آن

7 سپتامبر 2021
SQL یا زبان کوئری ساخت‌یافته یک زبان استاندارد است که برای ارتباط با پایگاه‌های داده رابطه‌ای مورد ...