php

Super Globals

6 سپتامبر 2021
Super Globals چیست؟ در PHP یک سری متغیرهای سراسری داریم که در همه جای برنامه قابل استفاده هستند، این متغیرها را کافی بود یک بار تعریف کنیم تا در همه جای برنامه بهش دسترسی داشته باشیم یک سری متغیرهای سراسری ...

کلاس ها و آبجکت ها در PHP

4 سپتامبر 2021
<?php class f_class { var $name = "ali"; function setName($n) { $this->name = $n; } function sayHello() { print "Hello My names $this->name<br>"; } } $obj1 = new f_class(); $obj1->setName("ahmad"); $obj1->sayHello(); ?> ابجکت چیست ؟ مجموعه ...
Search
Generic filters
Exact matches only

Super Globals

6 سپتامبر 2021
Super Globals چیست؟ در PHP یک سری متغیرهای سراسری داریم که در همه جای برنامه قابل استفاده هستند، این متغیرها ...

کلاس ها و آبجکت ها در PHP

4 سپتامبر 2021
<?php class f_class { var $name = "ali"; function setName($n) { $this->name = $n; } function sayHello() { print "Hello My names ...