ternary operators

ساختار ternary operators

6 سپتامبر 2021
استفاده از if-else یک بخش ضروری برنامه نویسی برای پیاده کردن شرط ها می باشد. Ternary operator در واقع یک حالت کوتاه شده شرطی در اختیار ما قرار می دهد تا راحت تر از شرط ها استفاده کنیم. در ...
Search
Generic filters
Exact matches only

ساختار ternary operators

6 سپتامبر 2021
استفاده از if-else یک بخش ضروری برنامه نویسی برای پیاده کردن شرط ها می باشد. Ternary operator در واقع ...