توابع Closure

توابع در php – توابع ناشناس – anonymous

6 سپتامبر 2021
توابع ناشناس – anonymous توابع ناشناخته که اصطلاحا به آن‌ها تابع روی هوا (on the fly) گفته می شود، به طور ساده تابعی است بدون‌نام. مانند مثال زیر: <?php // Anonymous function function () { return "Hello world"; } این مفهوم در ...
Search
Generic filters
Exact matches only

توابع در php – توابع ناشناس – anonymous

6 سپتامبر 2021
توابع ناشناس – anonymous توابع ناشناخته که اصطلاحا به آن‌ها تابع روی هوا (on the fly) گفته می شود، به ...