توابع php

بررسی ساختار توابع در php

7 سپتامبر 2021
فرض کنید قطعه کدی در برنامه خود دارید که لازم است آن را در قسمت‌های مختلف تکرار کنید. به جای تکرار آن قطعه از کد، بهتر است آن را به صورت یک تابع تعریف کرده و هر بار فقط ...
Search
Generic filters
Exact matches only

بررسی ساختار توابع در php

7 سپتامبر 2021
فرض کنید قطعه کدی در برنامه خود دارید که لازم است آن را در قسمت‌های مختلف تکرار کنید. به ...