رابط PDO

رابط PDO: درج اطلاعات در جدول و اجرای transaction و commit کردن آن

26 سپتامبر 2021
تراکنش ها – Transaction تراکنش یک واحد کاری است که اگر درست اجرا بشود تمامی اطلاعات آن بطور دائمی در دیتابیس دخیره میشوند(commit) و اگر درست اجرا نشود و دچارمشکل شود همه تغییرات انجام شده به قبل (Rollback)برمیگردند.به ...

رابط PDO: حذف اطلاعات از جداول پایگاه داده (کوئری DELETE)

25 سپتامبر 2021
همانطور که میدانید دستور DELATE برای حذف رکورد های یک جدول استفاده میشود. DELETE FROM table_name WHERE some_column = some_value به بند WHERE در نحو DELETE توجه کنید: بند WHERE مشخص می کند که کدام رکورد یا رکورد باید حذف شود ...

رابط PDO: آپدیت و به روز رسانی اطلاعات در جداول (کوئری UPDATE)

25 سپتامبر 2021
دستور UPDATE در PHP برای بروزرسانی رکوردهای جداول استفاده میشود.. UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,WHERE some_column=some_value دستور WHERE برای انتخاب رکورد های مد نظرمان انتخاب کی می شوند و اگر از این دستور استفاده نکنیم، تمام ...
Search
Generic filters
Exact matches only

رابط PDO: درج اطلاعات در جدول و اجرای transaction و commit کردن آن

26 سپتامبر 2021
تراکنش ها – Transaction تراکنش یک واحد کاری است که اگر درست اجرا بشود تمامی اطلاعات آن بطور دائمی در دیتابیس ...

رابط PDO: حذف اطلاعات از جداول پایگاه داده (کوئری DELETE)

25 سپتامبر 2021
همانطور که میدانید دستور DELATE برای حذف رکورد های یک جدول استفاده میشود. DELETE FROM table_name WHERE some_column = some_value به ...

رابط PDO: آپدیت و به روز رسانی اطلاعات در جداول (کوئری UPDATE)

25 سپتامبر 2021
دستور UPDATE در PHP برای بروزرسانی رکوردهای جداول استفاده میشود.. UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,WHERE some_column=some_value ...