__NAMESPACE__

ثابت های جادویی در php

6 سپتامبر 2021
مقدمه : همانطور که میدانید در زبان php با استفاده از const و define() می توانیم ثابت های دلخواه خودمون رو ایجاد نماییم.مشخصه ای که این ثابت ها دارن این است که قبل و بعد از نام آنها  دو علامه ...
Search
Generic filters
Exact matches only

ثابت های جادویی در php

6 سپتامبر 2021
مقدمه : همانطور که میدانید در زبان php با استفاده از const و define() می توانیم ثابت های دلخواه خودمون رو ...