local scope

scope یا حوزه تعریف متغیرها در php

7 سپتامبر 2021
یکی از مفاهیم مهم در مورد متغیرها، حوزه تعریف متغیرها می باشد. حوزه تعریف متغیر یا scope متغیر، به محدوده ای گفته می شود که متغیر تعریف شده برای اجراکننده معنا دارد و قابل استفاده و قابل دسترسی می باشد ...
Search
Generic filters
Exact matches only

scope یا حوزه تعریف متغیرها در php

7 سپتامبر 2021
یکی از مفاهیم مهم در مورد متغیرها، حوزه تعریف متغیرها می باشد. حوزه تعریف متغیر یا scope متغیر، به محدوده ...